vrijdag 26 februari 2021

De vouw

 Match-match   Mestlab 31- Carel Lanters- Lens


le Pli, de vouw, the fold, die Falte. Carel Lanters

Voorbijgangers vragen het verhaal achter de beelden; gezien het karakter van deze tentoonstelling heb ik de volgende tekst in de winkel gelegd.
Het uitgangspunt van de kunstenaar is gebaseerd op de theorie van de menselijke waarneming, volgens de Franse filosoof Gilles Deleuze en zijn voorganger uit de Barok periode, Leibniz, in het boek ‘Le Pli’.
In dit boek wordt ons hoofd voorgesteld als een soort Camera Obscura. Dit is een donkere ruimte met een klein gaatje waardoor de werkelijkheid omgekeerd geprojecteerd wordt.
De werkelijkheid wordt in hun visie geprojecteerd op een geplooid scherm.
Door het geplooide oppervlak nemen we maar een gedeelte van de werkelijkheid waar. De rest blijft in het ongewisse. Stel je voor dat het scherm gestrekt wordt; dan zien wij 2 x zoveel.
Het afgietsel van een gezicht met gesloten ogen geeft het gevoel van - naar binnen gericht zijn - en verbindt zich met de plooien. Samen vormen zij de verbeelding voor de menselijke
waarneming.
Het ruimtelijke gevoel van de beelden wordt versterkt door toevoeging van enkele lenzen in de plooien.


Passers-by ask the story behind the sculptures; given the character of this exhibition, I have put the following text in the shop.
The artist's premise is based on the theory of human perception, according to the French philosopher Gilles Deleuze and his Baroque predecessor, Leibniz, in the book "Le Pli”, “the Fold”.
In this book, our head is presented as a kind of Camera Obscura. This is a dark space with a small hole through which reality is projected upside down.
In their view, reality is projected on a folded screen.
Due to the pleated surface, we only perceive part of reality. The rest remains in the dark. Imagine that the screen is stretched; then we see twice as much.
The cast of a face with closed eyes gives the feeling of - looking inward - and connects with the folds. Together they form the imagination for the human perception.
The spatial feeling of the images is enhanced by adding some lenses in the folds.